jaarvergadering 16 maart 2012

zo’n 35 leden waren vertegenwoordigd afgelopen vrijdag op de jaarvergadering. Tijd voor een terugblik en tijd om vooruit te kijken. De terugblik met name door de penningmeester met de financiele verantwoording en de secretaresse met haar verslag waarbij stilgestaan werd bij de verschillende evenementen in het afgelopen jaar. Natuurlijk werd er ook stilgestaan bij het overlijden van 3 leden, in juli Henk Kruger en Harm Jan van Leussen en in december Hein van Linde.

Dit jaar bestaat onze club 25 jaar en dat gaat uiteraard gevierd worden met een feestavond. De plannen hiervoor zijn nog in de maak, het tijdstip waarop een en ander zal plaatsvinden is 22 september. Een van de leden van het 1e uur had de allereerste toertocht nog in zijn bezit. Deze rit zal, waarschijnlijk na de nodige aanpassingen, opnieuw worden verreden op 26 augustus tijdens de nazomerrit. Er zal ook nog onderzocht worden wat er her en der aan film- en fotomateriaal beschikbaar is. Tjerk Oosterkamp heeft de eerste aanzet gegeven, hij heeft de nodige foto’s uit de beginperiode digitaal vastgelegd en overhandigd.

Verder hebben een aantal bestuursleden afscheid genomen. Alberta Breunis en Gert Braakman stoppen ermee en werden uiteraard uitgebreid bedankt voor hun verdiensten. Als blijk van dank werd hun de traditioneel door Evert Kroeze gegraveerde spiegel overhandigd. (sommigen willen alleen hiervoor al toetreden tot het bestuur)  Opvolgers zijn er gelukkig ook, Ronald Jutten en Raymond Ulkeman zijn bereid zitting te nemen in het bestuur. Judith Boelen, al bestuurslid, neemt het secretariaat over van Alberta.

Wel een heikel punt was het clubblad. Jolanda  van Leussen heeft dit de laatste jaren zo ongeveer in haar eentje verzorgd en na herhaalde oproepen is er niemand bereid gebleken dit over te nemen. Besloten is dan ook dat er vanaf nu met verslagen en foto’s via de website en met nieuwsbrieven via de mail gewerkt gaat worden. Er zal per evenement iemand aangewezen worden om een verslag aan te leveren bij de website. Wel zal er nog eenmaal een papieren jubileumnummer worden uitgebracht i.v.m. het 25 -jarig bestaan, deze uitgave zal nog door Jolanda worden verzorgd.

Na het officiele gedeelte was er uiteraard nog de gelegenheid om na te borrelen. Inmiddels was de “papboer” ook geweest en werd er zelfs nog voor een hapjesbuffet gezorgd.

Het zomerprogramma is inmiddels ook vastgesteld en er is een schema gemaakt voor de bardiensten. Binnenkort zal van beide de definitieve versie op de website gepubliceerd worden.

Nog even over het aanleveren van artikelen, foto’s, links en wat er al niet meer is; reageer vooral…  Stuur in want hoe meer er gereageerd wordt hoe leuker het wordt. Overigens kan er (ook nu al) op elk geplaatst artikel worden gereageerd, onder elk bericht staat  “reacties” . Reageren kan anoniem onder een fictieve naam,  je e-mailadres is wel bekend bij de redactie maar wordt niet gepubliceerd. Verder kan er natuurlijk gereageerd worden in het gastenboek.

_________________________________________________________________________

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Leave a Reply