verslag bestuursvergadering 26 juni

Deze pagina ook gebruiken voor intern informatie?

Deze pagina ook gebruiken voor interne informatie

Datum : 26 juni 2014
Aanwezig : Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman Evert Kroeze (red.), Robin Jansen,
en Judith Boelen
Afwezig: : Ronald Jutten, Anita van Linde en Ivo Kemper

1. Opening:
Oscar (vice-voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Ontvangen post:
– Clubbladen: MC Nieuwleusen, MC Free Wheels, MC Salland

3. Leden:
– Nieuwe leden: Martin Meijer en Diana van ‘t Zand
– Adreswijziging: Remco Mestebeld
– Opgezegd: Henk Bosch, Henk Meulenbelt

4. Toertochten/evenementen:
Evaluatie:
• Oranjetoertocht, het kwam met bakken uit de lucht. Een man of 10 hadden een positieve instelling en zijn toch op de motor gekomen. Maar 2 hebben de tocht echt gereden.
• Zaterdagmiddagrit, alweer slecht weer. Deze keer hebben 5 man de regen getrotseerd.
• LOOT toertocht (Vechtdallrit), deze keer een goede opkomst met 24 eigen leden. Er is € 380,00 binnengekomen voor de “stichting tegenkracht”
• Weekend buitenland, 8 man vertrok richting Duitsland. Het was gewoon te warm om te rijden.
• Toercommissie rit, een rit die tijdens de jaarvergadering op verzoek, om een lange tocht in te plannen, ter stand is gekomen. Met 12 man en 1 gastrijder een mooi rondje IJsselmeer.

Activiteiten:
• Dobbelrit, 29 juni: Oscar en Judith zitten bij de dobbelpost in Dalfsen, met z’n allen naar de start bij het clubhuis van MC Salland in Lemele
• Avond 3-daagse + BBQ, 1 t/m 4 juli: tochten uitgezet door de toercommissie en de BBQ is geregeld door de feestcommissie.
• Bouwvakrit, 16 juli: geen bijzonderheden.
• Ontbijtrit, 24 augustus: wordt nog aan gewerkt.
• Weekend buitenland, 5 t/m 7 september: Ivo neemt de organisatie weer op zich.

5. W.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt)
– Postadreswijziging MC Salland.
– Mail van Tonnie v.d. Bunt (SAM) evaluatie met bestuur + blik op vlgd jaar. Bestuur geen belang bij evaluatie. De meeste vrijwilligers zijn al naar de evaluatie geweest. Het bestuur heeft alleen bemiddeld voor vrijwilligers. Dus bestuur bedankt hier vriendelijk voor.
– LOOT tochten en avond 3-daagse data meenemen naar het Regio overleg.

6. Rondvraag:
Ronald, is een vrijwilligersfeestje misschien iets om re organiseren? Lastig wie je daar allemaal voor moet uitnodigen, misschien net als we al een keer eerder hebben gedaan. Op eigen kosten uit eten met bestuur, feestcom. toercom. en aanhang.
Volgende vergadering:
– 28 augustus 2014 om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Singel

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Leave a Reply