JAAR VERGADERING

Het wordt weer tijd om aan het komende seizoen te gaan denken en dat begint met de jaarvergadering  wil je ook iets kwijt mail het dan naar redactie@mtcdalfsen.nl en dan zet ik het op de site
Uitnodiging Jaarvergadering M.T.C. Dalfsen

A G E N D A

Datum : 20 maart 2015

Uitnodiging Jaarvergadering M.T.C. Dalfsen

A G E N D A

Datum : 20 maart 2015

Plaats : Clubhuis aan de Singel

Aanvang : 20.30 uur
1. Opening door de voorzitter.

2. Jaarverslag penningmeester.

3. Begroting lopende jaar.

4. Verslag kascommissie
(Alfons Middelkamp en Jan Lammerink)

5. Jaarverslag secretaresse.

6. Mededelingen bestuur:
o.a. – vaststellen bardienstenregeling clubhuis.
– kampeerweekenden.
– einde clubblad.
– nieuw lid activiteitencommissie.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend:
Ivo Kemper herkiesbaar
Anita van Linde herkiesbaar
Judith Boelen herkiesbaar

8. Vaststelling contributie 2016 en donaties

9. Aanstellen nieuw lid kascommissie.

10. Zomerprogramma 2015.

11. Rondvraag.

Sluiting.

 

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Leave a Reply