Jaarvergadering

2016-03-09_193943

1. Opening door de voorzitter.

2. Jaarverslag penningmeester.

3. Begroting lopende jaar.

4. Verslag kascommissie
(Jan Lammerink en Gezinus Stegeman)

5. Jaarverslag secretaresse.

6. Mededelingen bestuur:
o.a. – vaststellen bardienstenregeling clubhuis.
– kampeerweekenden.
– evaluatie 1 jaar zonder clubblad.
– clubgebouw kachel.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend:
Oscar Mestebeld herkiesbaar
Ronald Jutten niet herkiesbaar
Raymond Ulkeman niet herkiesbaar

8. Vaststelling contributie 2017 en donaties

9. Aanstellen nieuw lid kascommissie.

10. Zomerprogramma 2016.

11. Rondvraag.

Sluiting.

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Leave a Reply