regiorit 3 juli

Gezamenlijke motorrit regioclubs op 3 juli 2016
Deze rit is het vervolg op de tot nu toe gehouden dobbelsteenrit en is bedoeld om de leden van de deelnemende clubs nader met elkaar kennis te laten maken.
Nu eens geen dobbelsteen en met zo weinig mogelijk kilometers 5 verschillende regioplaatsen te bezoeken, maar een puzzelrit met foto vragen en rijdersgroepjes samengesteld uit de verschillende clubs.
Alle deelnemers krijgen bij aanmelding een kop koffie.
Spelregels.
• Vertrekpunt is het clubhuis MTC Dalfsen om 10:00 ’s morgens.
• Als alle deelnemers zich hebben gemeld bij het clubhuis volgt de samenstelling van de verschillende groepen (afhankelijk van de opkomst 4 tot 6 motoren per groep)
• Elke groep krijgt een invulformulier en een opdrachten-formulier met foto’s en een adres (of postcode) per foto. Door intoetsen op ieders navigatie apparaat kan naar de verschillende punten worden gereden waar elk van de opdrachten moet worden uitgevoerd en op het invulformulier worden ingevuld.
• Er wordt in 2 richtingen gereden d.w.z. groep 1 vertrekt rechtsom en groep 2 linksom, groep 3 even later weer rechtsom en groep 4 weer linksom enz. Zo hopen we te voorkomen dat opeenvolgende groepen elkaar snel zullen inhalen.
• Per groep moet, in onderling overleg, na elke foto-opdracht een andere voorrijder naar het volgende opdrachtpunt worden gereden.
• Na terugkomst in Dalfsen moet het ingevulde formulier worden ingeleverd bij de toerleiding (Ivo Kemper) die er de puntenwaardering aan toe zal kennen.
• Het einde van de gezamenlijke rit is gepland om ca 14:00 uur en is er voor de deelnemers elk een “broodje bal”. Verder is er gelegenheid tot het beoefenen van “Oud Hollandse Spellen” zoals een “zenuwspiraal” waarbij een ring langs een draad bewogen moet worden zonder die draad te raken.
• De uitslag van de toerleiding is bindend en bij gelijk aantal punten zal het lot beslissen d.m.v . een dobbelsteen.
• Van de winnende groep zullen de voornamen van de deelnemers op de bokaal van de dobbelsteenrit worden gegraveerd.
• Door het gooien met de dobbelsteen wordt bepaald wie van het winnende team de beker mee naar huis (of het clubhuis) mag nemen.
2015-03-31_204631

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Leave a Reply