Contact

E-mail adres van de websitebeheerder

redactie@mtcdalfsen.nl

Telefoon 0529 433852Evert Kroeze

 

Informatie toertochten

e-mail toercommissie@mtcdalfsen.nl

 

 

 

Clubgebouw en vertrekpunt voor alle ritten: De Singel 3, Dalfsen

Beheer: Rutger Dijkstra 06-53195960

De organisatie:

Voorzitter

Richard Gerrits tevens postadres

Kuipersweg 90 7721KN Dalfsen

06-53566439

voorzitter@mtcdalfsen.nl

 

Penningmeester/Ledenadministratie: Aanmelden nieuwe leden ( contributie 30 euro per jaar )
Diana van`t Zand
Kloosterhof 28
7721XT Dalfsen
06-12218629

penningmeester@mtcdalfsen.nl

 

Secretariaat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretariaat@mtcdalfsen.nl

 

Commissieleden:

 

Oscar Mestebeld

Richard Gerrits

Evert Kroeze

 

Advertenties Wijzigen, plaatsen redactie@mtcdalfsen.nl

advertentie tarief voor banner op de website 25 euro per jaar

 

 

 

advertenties redactie@mtcdalfsen.nl

 

Activiteitencommissie:

Ronald Jutten   06-29142620

Pauline Goos   0529-471391

 

feestcommissie@mtcdalfsen.nl

 

Toercommissie:

Adri Dijk   0529-471887

Bennie Damman   0529-401976

Jos Damman

Ivo Kemper   06-11232864

Ronald Huisjes

toercommissie@mtcdalfsen.nl

Contributie:

Wilt u graag lid worden stuur dan even een mailtje naar secretariaat@mtcdalfsen.nl.

Met daarin de volgende gegevens: je naam, adres gegevens, geb. datum, evt. telefoon nummer en email adres

Contributie is € 30- per jaar, over te maken op:

NL11 INGB 0009 3476 15 t.n.v. MOTORTOERCLUB DALFSEN